Protecția datelor cu caracter personal

Angajamentul LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL cu privire la protecția datelor cu caracter personal

LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni și Condiții.

LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comandă servicii online, etc., prin abonarea la newslettere (bineînțeles, doar după ce ați optat să primiți aceste newslettere), participarea la tombole și concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL, etc.

Utilizarea acestui website de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi și Condițiilor generale, tehnice și de participare ale LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni și condiții nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

În contextul desfășurării activității curente a LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal : numele și prenumele, telefon/fax, adresa de facturare/livrare, e-mail, adresa IP

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către frisegroomingstudio.ro, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:

Clienții persoane fizice ai LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL (actuali, foști sau potențiali);
Vizitatori ai site-ului frisegroomingstudio.ro care s-au abonat voluntar la newsletter-ul frisegroomingstudio.ro
Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

Derularea activității comerciale/contractuale a LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL;
Facturarea și încasarea valorii serviciilor LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL;
Marketing, promovare, reclamă, publicitate, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor
Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
Activități de audit și control/supraveghere;
Arhivare, scopuri statistice;
LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL cu respectarea drepturilor dvs., în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL.

În cazul în care LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL intenționează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (dacă persoanele vizate au optat în acest sens) dvs. veți fi informați în prealabil. Dumneavoastră vă puteți exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative, vă puteți dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

În relația cu LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziţie/ de ștergere.

Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage consimțământul în orice moment în forma scrisă, adresată LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de LILIALM & CIOCIU & MARTIN SRL și/sau derularea activității comerciale/contractuale.